ISO

TSR Poland sp. z o.o. w roku 2019 uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Co świadczy o bezpiecznych warunkach pracy w naszej firmie. Podkreśla się, że ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.