Komunikat

Data: 22.01.2019r.

KOMUNIKAT

Zarząd TSR Poland sp. z o.o. informuje, że w dniu 28 września 2018 roku Zarząd Spółki i Zarząd Portmetal Gdynia Spółka z o.o. uzgodniły i podpisały plan połączenia (dalej: ?Plan połączenia?) Spółki (jako spółki przejmującej) z Portmetal Gdynia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną. Plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 KSH.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na spółkę przejmującą ? TSR Poland sp. z o.o. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka, jako spółka przejmująca, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie Spółka informuje, że Plan Połączenia wraz załącznikami, zostaje ogłoszony i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości, nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronie internetowej Spółki pod adresem ??? (link do pliku z Planem Połączenia)"

TSR Poland Sp. z o.o.
Budowlanych 6/1a
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel: +48 32 260 24 33
Fax: +48 32 268 03 04
Email: biuro@tsrpl.pl